رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

ذره در پایان گیتی

نقد و بررسی : ذره در پایان گیتی شاون کارول، از فیزیکدانان صاحب نام معاصر. مشخصا شاون کارول فیزیکدان نامی و قابلی است. کتاب های بسیاری را نیز در محور

ادامه مطالب

آکوستیک نوشته ی کاتروف

نقد و بررسی : کتاب آکوستیک نوشته ی کاتروف فیزیک صوت یکی از حوزه های بسیار حیرت انگیز است. با توجه به گستردگی مسائل فیزیک، شاید شما را وارد چالش

ادامه مطالب
کتاب ها و مقالات - da-v-nci
0
اگه دوست داشتید کامنت بگذاریدx