رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

آکوستیک نوشته ی کاتروف

نقد و بررسی : کتاب آکوستیک نوشته ی کاتروف

فیزیک صوت یکی از حوزه های بسیار حیرت انگیز است. با توجه به گستردگی مسائل فیزیک، شاید شما را وارد چالش های فکری نکند. از طرفی همانند نسبیت و کوآنتوم شما را به یاد جادو نمی اندازد. ولیکن می تواند مدت ها شما را سرگرم کند. برای یادگیری سرگرم کننده ترین شاخه ی فیزیک نیاز به یک کتاب خوب است. کتاب کاتروف شاید این کتاب نباشد، اما کتاب قابل توجهی است.

کتاب کوروف به لحاظ محتوا به قدری دقیق و کامل نوشته شده است که جای هیچ اشکالی در آن وارد نیست. هر چیزی که از یک کتاب آکوستیک و صوت می خواهید را می توانید در آن بیابید. ماهیت موجی آن، فرمول بندی، ساختار محیط، پیکر بندی ساز ها، ساختمان گوش و حنجره، میکروفون و باند و غیره و غیره. برای همین شاید مطالعه ی آن برای هر فیزیکی علاقه مند به این شاخه واحب باشد.

از طرفی، اگر مهندسان و نوازندگان دنبال کتاب تئوریکی از فیزیک موسیقی باشند من بدون درنگ و شک این کتاب رو معرفی می کنم. دیاگرام ها، مطالب آن و تصاویر جذابیت آن را به کلی برای مهندسانی که عمق تئوریک فیزیک ماجرا را تازه شروع کردند، ارتقا می دهد. این مزیت تنها شامل حال مهندسان نمی شود. زیست شناسان و پزشکان نیز برای ورود به بحث فیزیکی ماجرای صوت در ساختمان گوش و حنجره هم می توانند نیم نگاهی به این کتاب داشته باشند.

نوبتی هم باشد، نوبت نقاط ضعف کتاب است. کتاب در خصوص ارائه کیفیت ماجرا بسیار عالیست. منتها به عنوان کتاب درسی اصلا و ابدا انتخاب درستی نخواهد بود. وزن یک کتاب درسی بر پایه ی تمرینات آن است. این کتاب متاسفانه اصلا تمرینی ندارد! از جهت دیگر تشریح فرمول بسیار دم دستیست.

به طور کلی در خصوص تشریح ریاضی ماجرا خوب سرویس نمی دهد. چنانچه که جای خالی شرح و تفصیل آنالیز فوریه و بسط امواج عمیقا حس می شود. مابقی موارد که جای خود دارد. برای جمع بندی نهایی پیشنهاد بر این است که در کنار کتاب درسی خود حتما از این کتاب غافل نشوید. در قامت یک کتاب مکمل شاهکار است.فیزیک صوت یکی از حوزه های بسیار حیرت انگیز است. با توجه به گستردگی مسائل فیزیک، شاید شما را وارد چالش های فکری نکند. از طرفی همانند نسبیت و کوآنتوم شما را به یاد جادو نمی اندازد. ولیکن می تواند مدت ها شما را سرگرم کند. برای یادگیری سرگرم کننده ترین شاخه ی فیزیک نیاز به یک کتاب خوب است. کتاب کوروف شاید این کتاب نباشد، اما کتاب قابل توجهی است.

کتاب کوروف به لحاظ محتوا به قدری دقیق و کامل نوشته شده است که جای هیچ اشکالی در آن وارد نیست. هر چیزی که از یک کتاب آکوستیک و صوت می خواهید را می توانید در آن بیابید. ماهیت موجی آن، فرمول بندی، ساختار محیط، پیکر بندی ساز ها، ساختمان گوش و حنجره، میکروفون و باند و غیره و غیره. برای همین شاید مطالعه ی آن برای هر فیزیکی علاقه مند به این شاخه واحب باشد.

از طرفی، اگر مهندسان و نوازندگان دنبال کتاب تئوریکی از فیزیک موسیقی باشند من بدون درنگ و شک این کتاب رو معرفی می کنم. دیاگرام ها، مطالب آن و تصاویر جذابیت آن را به کلی برای مهندسانی که عمق تئوریک فیزیک ماجرا را تازه شروع کردند، ارتقا می دهد. این مزیت تنها شامل حال مهندسان نمی شود. زیست شناسان و پزشکان نیز برای ورود به بحث فیزیکی ماجرای صوت در ساختمان گوش و حنجره هم می توانند نیم نگاهی به این کتاب داشته باشند.

نوبتی هم باشد، نوبت نقاط ضعف کتاب است. کتاب در خصوص ارائه کیفیت ماجرا بسیار عالیست. منتها به عنوان کتاب درسی اصلا و ابدا انتخاب درستی نخواهد بود. وزن یک کتاب درسی بر پایه ی تمرینات آن است. این کتاب متاسفانه اصلا تمرینی ندارد! از جهت دیگر تشریح فرمول بسیار دم دستیست.

به طور کلی در خصوص تشریح ریاضی ماجرا خوب سرویس نمی دهد. چنانچه که جای خالی شرح و تفصیل آنالیز فوریه و بسط امواج عمیقا حس می شود. مابقی موارد که جای خود دارد. برای جمع بندی نهایی پیشنهاد بر این است که در کنار کتاب درسی خود حتما از این کتاب غافل نشوید. در قامت یک کتاب مکمل شاهکار است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

0.0/5

کتاب ها و مقالات