رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

کتاب مکانیک تحلیلی نوشته ی فولز و کسیدی

نقد و بررسی : کتاب مکانیک تحلیلی نوشته ی فولز و کسیدی

کتاب مکانیک تحلیلی نوشته ی فولز و کسیدی

این کتاب در زمینه مکانیک کلاسیک نوشته شده که برای دانشجويان کارشناسی فیزیک و مهندسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. فولز و کسیدی این کتاب را در یازده فصل تالیف کرده اند. در فصل اول مقدمات ریاضی را مد نظر قرار دادند که برای فصول ابتدایی بسیار مفید هستند اما متاسفانه هیچ سرویسی بابت دانش پایه ی ریاضی فصول متاخر ارائه نمی کنند؛ با اینکه فصول متاخر به لحاظ ریاضی به این موارد بیشتر احتیارج دارند. در فصل دوم به سراغ مکانیک نیوتنی می رود و مثال های حل شده ی خوبی را ارائه می دهد و چارچوب مکانیک نیوتنی را با الزامات مهم پایه ریزی می کند. نقطه ی قوت دیگرش معرفی نیروهای وابسته به سرعت است که از این حیث نسبت به دیگر کتب موجود در بازار ممتاز است. در فصل سوم به سراغ نوسان می رود. با اینکه مطالب فصل سوم نظم خوبی دارد اما دیاگرام ها خیلی دقیق نیستند. فصل چهارم را با حرکت در سه بعد شروع می کند و متاسفانه پیوستگی مطالب کتاب در این فصل بهم می ریزد. زیرا قسمت هایی از کتاب وجود دارند که برای فهمیدن آنها باید به سراغ بخش های ستاره دار کتاب رفت. (بخش ستاره دار، بخش هایی هستند که ادعا شده مطالعه ی آن ضرورتی ندارد) در فصل پنج، مرجع های نالخت را معرفی می کند که در این بخش تقریبا موفق است اما تمرین های حل شده ی دهن گیری ارائه نمی کند. به طور کل جز فصل دوم و دهم، تمرین های حل شده ی قرص و محکمی ندارد. فصل ششم به سراغ مطالعه گرانش با مقدمه ای از جنس تاریخ فیزیک می رود که الحق مقدمه ی جذابیست. به خوبی از پس توضیح نیروهای شعاعی بر می آید و فصل هفتم را با دینامیک سیستم های چند ذره ای می بندد. این فصل برای عاشقان نجوم و مکانیک سماوی عالیست و مطالب مفیدی را گردآوری کرده است. حتی برای مهندسان هوافضا، ترمودینامیکی ها و افرادی که با مطالعه سیستم های بس ذره سر و کار دارند کاربردیست. فصل هشتم به سراغ مکانیک اجسام صلب و دوران ها می رود، در این فصل گاهی مطالب را بسیار سر بسته می گذارد و اهمیتی به نکات کلیدی ماجرا نمی دهد. فصل نه در ادامه ی فصل هشت قرار دارد که به تفضیل در خصوص ممان اینرسی و بنیاد تانسوری آن پرداخته اما از نظر خدمات و پیش نیاز های ریاضی بسیار ضعیف عمل کرده. طوری که دانشجو بدون کمک استاد ممکن است هیچ چیز مفیدی نیاموزد. فصل ده وارد مکانیک لاگرانژی و سپس همیلتونی می شود. اگرچه در خصوص اصل کمترین کنش همیلتون و فرمول فرین اویلر توضیحات ابدا خوبی نمی دهد اما در ادامه ترتیب بخش ها و مثال های حل شده تا حدودی این نقص را جبران می کند. سر آخر با توجه به دانش عرضه شده در فصل ده، در فصل آخر به دینامیک سیستم های نوسانی می پردازد و مباحث را جمع بندی می کند.

گاهی کتاب در نمادگذاری ها بسیار بی سلیقه عمل می کند و گاهی اصلا مطالب را در حد ارضای کنجکاوی دانشجو باز نمی کند. اما از طرفی ترتیب ارائه مطالب،مطلوب است و علی رغم مثال های حل شده که چنگی به دل نمی زنند، مثال های آخر فصل آن واقعا مفید هستند. مسائل رایانه ای هم حق مطلب را ادا می کنند. در کل مطالعه ی آن در کنار استاد می تواند مفید باشد.

همراهی
اعلان به عنوان
guest

0 Comments
بازخورد درونی
نمایش تمامی کامنت ها

کتاب ها و مقالات

0
اگه دوست داشتید کامنت بگذاریدx