رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

از نکته های مثبت و نقاط قوت کتاب این بود که نویسنده شهامت و مهارت بررسی ریشه های تاریخی نظریه ی کوانتومی حلقه ای را داشت و همه چیز را از فلسفه ی باستان شروع کرد؛ کاری که خیلی از نویسندگان کتاب های علمی شهامت و یا مهارت آن را ندارند

نقد سه کتاب از کارلو روولی

نقد و بررسی : سه کتاب از کارلو روولی  در این مقاله ی کوتاه به بررسی سه تا از مهم ترین کتاب های کارلو روولی میپردازم که مورد اقبال جامعه ی کتابخوان ایرانی قرار گرفته اند. مطالبی در خصوص علم و فیزیک که برای عموم علاقه مندان به فیزیک و مباحث فلسفه ی علم است.…

بیشتر بخوانید