رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

فرماليسم مكانيك كوانتوم

فرمالیسم مكانيک كوآنتوم (قسمت 1)

فرمالیسم مكانيک كوآنتوم (قسمت اول) مکانیک کوآنتومی شاید عجیب ترین نوع مکانیکی است که ما ابداع کردیم. نزذیک به یک قرن در حال دست و پنجه نرم کردن با مفاهیمی هستیم که برآمده از مکانیک کوآنتومند. دانشجویان زیادی با درک آن مشکل دارند و دانشمندانی که هنوز با فرمالیسم آن دست و پنجه های نفس…

بیشتر بخوانید