رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

کتاب "مبانی فیزیک هسته ای" نوشته والتر می یرهوف از جمله منابع جامع ولی قدیمی برای دانشجویان این رشته به شمار می رود که با ارائه متنی پیوسته بسیاری از مفاهیم اساسی را پوشش می دهد که به همین دلیل همواره مورد استقبال دانشجویان و قرارمیگیرد .

مبانی فیزیک هسته ای نوشته ی والتر می یرهوف

نقد و بررسی : مبانی فیزیک هسته ای نوشته ی والتر یرهوف کتاب "مبانی فیزیک هسته ای" نوشته والتر می یرهوف از جمله منابع  جامع ولی قدیمی برای دانشجویان این رشته به شمار می رود که با ارائه متنی پیوسته بسیاری از مفاهیم اساسی را پوشش می دهد که به همین دلیل همواره مورد استقبال…

بیشتر بخوانید