رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

پرسش 1

اگر درون واگن یک مترو قرار داشته باشیم و دقیقا هنگام حرکت مترو سر جای خود بپریم چه می شود؟

 

اگر پس از مدتی که مترو حرکت کرد، بپریم چه می شود؟

همراهی
اعلان به عنوان
guest

0 Comments
بازخورد درونی
نمایش تمامی کامنت ها
0
اگه دوست داشتید کامنت بگذاریدx