رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

سرگرمی ها

چیستان

آرشیو چیستان ها چیستان 1 اگر درون واگن یک مترو قرار داشته باشیم و دقیقا هنگام حرکت مترو سر جای خود بپریم چه می شود؟ اگر پس از مدتی که

مطالعه بیشتر
0
اگه دوست داشتید کامنت بگذاریدx