رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

درهم تنیدگی کوانتومی، سفر در زمان و ماشین کرامر

در هم تنیدگی کوانتومی، سفر در زمان و ماشین کرامر

در هم تنیدگی کوانتومی، سفر در زمان و ماشین کرامر

وبیناری در خصوص اصول و تفاسیر کوآنتوم. با دیدن این وبینار با مبانی نظری مکانیک کوآنتوم آشنا می شوید، بحث های مهم تاریخی بر سر آن را متوجه خواهید شد و با برترین تفسیر آن مواجه خواهید شد. همچنین تلاش کردم نشان دهم چگونه در دنیای مکانیک کوآنتوم درک جدیدی از مکان و زمان حاصل می شود و از طریق این درک جدید اگرچه نمی توانیم همچنان به گذشته سفر کنیم ولی شاید بتوانیم اطلاعات را به گذشته بفرستیم.
اساس کار ارسال اطلاعات به گذشته آزمایشیست به نام ماشین کرامر. ماشین کرامر بر اساس آزمایش تاخیری ویلر و نوع پیشرفته ی آن یعنی پاک کن کوآنتومی بنا شده. این ماشین قرار است اطلاعات با کد مورس یا هر نوع زبان کد نویسی دودویی به گذشته بفرستد. اگر این ماشین کار کند، می تواند درک ما را به کلی از زمان عوض کند. چون ظاهرا از این قرار است که می توانیم برای خود گذشته ی مان پیام هشدار بفرستیم. از کجا معلوم، شاید همین الآن هم آیندگان در حال فرستادن پیام های مهم به ما هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید